کلمه کلیدی خود را وارد کنید

موسس و مدیران

موسس و مدیران

آموزشگاه زبانهای خارجی تاپ

مدیر واحد پسرانه

آقای احمد مطلق العنان
سوابق تحصیلی :
کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
سوابق آموزشی :
- دبیر اداره آموزش و پرورش استان
سابقه همکاری با آموزشگاه :
۴ سال

bg-icon-box-2
موسس و مدیر آموزشگاه

خانم رویا رضوی موحد
سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سوابق آموزشی :
- عضو هیئت علمی تمام وقت رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه نبی اکرم ( ص )، از سال ۱۳۸۳ تا کنون
- استاد دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱
- مدیر گروه رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه نبی اکرم ( ص )، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
- مدرس زبان انگلیسی در مراکز مختلف از سال ۱۳۷۶ تا کنون

مدرسان ما

دیدار با مدرسان ما