کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مراحل جذب مدرس

مراحل جذب مدرس

آموزشگاه زبانهای خارجی تاپ

مراحل جذب مدرس


علا قمندان به تدریس در این مرکز پس از انجام مراحل اداری در آزمون PBT که در آخر هر فصل برگزار می شود شرکت می نمایند.
شرکت کنندگانی که موفق به کسب حداقل نمره ۴۸۰ می شوند، در مصاحبه حضوری شرکت نموده و در صورت اخذ نمره قبولی وارد دوره های TTC می شوند و پس از موفقیت می توانند در این مرکز تدریس نمایند.

bg-icon-box-2