کلمه کلیدی خود را وارد کنید

دوره های مکالمه کودکان

دوره های مکالمه کودکان

آموزشگاه زبانهای خارجی تاپ

دوره های مکالمه کودکان


این دوره ها برای کودکان ۷تا۱۲ سال در سطح مقدماتی تا متوسطه برگزار می شوند. هدف اساسی این دوره ها ارائه روش صحیح و سریع آموزش زبان به کودکان می‌باشد. آموزش و تقویت چهار مهارت اصلی زبانی(خواندن، شنیدن ، نوشتن و صحبت کردن) از ابتدای دوره ها مورد تأکید قرار می گیرد. این دوره ها شامل ۱۳ ترم بوده و در حال حاضر با بهره گیری از کتب جدید (Hip Hip Hooray 2nd ed) به همراه سایر منابع کمک آموزشی مناسب کودکان از قبیل فیلم، نرم افزارهای گیم وآموزشی، موسیقی، دیکشنری های مختلف و داستان تدریس می شوند.

bg-icon-box-2