کلمه کلیدی خود را وارد کنید

دوره های فشرده

دوره های فشرده

آموزشگاه زبانهای خارجی تاپ

دوره های فشرده (دوره های کوتاه مدت بزرگسالان)


زبان آموزانی که مایل اند انگلیسی را در زمان کوتاهتری فرا گیرند می توانند در این دوره‌ها شرکت نمایند. ابن دوره ها برای گروه سنی بزرگسالان ارائه می شوند.

۱) دوره های نیمه فشرده ۱۰ ماهه (Intensive-courses): این دوره ها برای سطوح مبتدی تا فشرده به صورت ۳ روز در هفته و در جلساتی ۲ ساعته برگزار می شود.
۲) دوره های فشرده ۸ ماهه (Crash-courses): این دوره ها برای سطوح مبتدی تا پیشرفته به صورت ۳ روز در هفته و در جلساتی ۴ ساعته برگزار می شود.
۳) دوره های فوق فشرده ۴ ماهه(Bullet-courses): این دوره ها برای سطوح مبتدی تا پیشرفته به صورت ۵ روز در هفته و در جلساتی ۴ ساعته برگزار می شود.

bg-icon-box-2